สมัครงานกับเรา


last update : 23-06-2017

Please follow me now

no. ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ คุณสมบัติ
1 ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง 1

1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ด้านบริหารโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถวิเคราะห์ นำเสนอรายงาน และสรุปผลการทำงานถึงฝ่ายบริหารหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

4.หากมีประสบการณ์ด้านสิ่งทอจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

6.สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี2 ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1

1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิศวอุตสาหการ เสื้อผ้า สิ่งทอ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. เคยดำรงตำแหน่งเป็น ผช.หรือผจก.ฝ่ายผลิตในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานการ์เม้นท์ สิ่งทอ 1 ปีขึ้นไป

4.มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO/Lean/KPI/คปอ./5ส. เป็นต้น

5.มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

6.สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี3 เจ้าหน้าที่บัญชี Stock 1

1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป เพศชาย เกณฑ์ทหารแล้ว

2. วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาบัญชี

3. หากมีประสบการณ์ด้านงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน4 Sale Executive (ต่างจังหวัด) 1

1. ชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป เพศชาย เกณฑ์ทหารแล้ว

2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิภาพดี มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอเป็นอย่างดี

4. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

5. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

6.สามารถขับขี่รถยนต์ และยานพาหนะสามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้
Choke Laup Boonchai Co., Ltd

141 Leab Klong Phasicharoen-tai Rd, Nhongkhaem, Nhongkhaem, Bangkok 10160
Call: (66)2878-7701-3
Fax: (66)2807-3198
E-Mail: enquiry@satinbed.com

C.L.B. MATTRESS CO., LTD.

143 Leab Klong Phasicharoen-tai Rd,
Nhongkhaem, Nhongkhaem, Bangkok 10160

Call: (66)2801-2097
Fax: (66)2801-2099
E-Mail: enquiry@satinbed.com